Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Plk. Ing. Michal Koudelka:

Prioritou je ochrana našeho státu a jeho občanů před nebezpečím teroristických útoků

 

Vážený čtenáři těchto řádků, dovolte mi, abych se k Vám - v kontextu prvních dnů v roli ředitele BIS - obrátil s několika slovy o představách a cílech mé práce, prioritně motivované bezpečnostními riziky současného neklidného světa. Chci celou naši veřejnost ujistit, že pod mým vedením - stejně jako za mého předchůdce Jiřího Langa - udělá Bezpečnostní informační služba maximum, aby náš stát a jeho občany ochránila před nebezpečím teroristických útoků.

 

Rozhodnutí vlády posílit náš rozpočet mi v této souvislosti umožňuje preferovat nábor nových, perspektivních lidí a položit důraz na rozšíření a posílení zpravodajských operačních týmů. Velkou pozornost hodlám věnovat mezinárodní součinnosti, která je pro boj s terorismem nezastupitelná a klíčová. Vláda nám schválila spolupráci se 106 službami 67 zemí světa. Poměrně časté jsou naše kontakty s asi 70 službami, zejména zemí NATO a Evropské unie. V loňském roce jsme od zahraničních partnerů přijali více než 8100 zpráv a na oplátku jsme jim předali téměř 1500 depeší a dokumentů. V intenzivních mezinárodních kontaktech budeme pokračovat. Pokud mluvím o zahraničí, ani v nejmenším nepodceňuji význam kvalitních kontaktů s naší policií, rozvědkou a vojenským zpravodajstvím. Jsou stejně důležité a nelze bez nich fungovat.

 

Nepolevíme ani v ochraně strategických ekonomických zájmů státu a v oblasti kontrašpionáže. Dobře vím, že některé cizí zpravodajské služby chtějí ovlivňovat náš veřejný život a politickou scénu, chtějí získat špičkové technologie a výsledky vědeckého výzkumu. Velkou výzvou je i zapojení BIS do ochrany před zranitelností internetových sítí, kde přibývají kyberšpionážní kampaně a útoky.

 

K prioritám, které považuji za velmi důležité, řadím i oboustranný vztah mezi BIS a veřejností. Jsem přesvědčen o tom, že tradiční rozpor mezi samotnou povahou práce tajné služby a zájmem veřejnosti je třeba - pokud to jde - odstraňovat a nikoliv prohlubovat. Jsme placeni daňovými poplatníky, kteří mají právo vědět - alespoň obecně a ve srozumitelných konturách - jak pracujeme a jaké jsou naše výsledky. Bez podpory veřejnosti se v mnoha případech neobejdeme.  Nic nám také nebrání mluvit o hrozbách, kterým je současný svět vystaven a naznačovat jejich eliminaci. O tom všem chci na stránkách www.bis.cz čas od času hovořit.

 

zpět
Top