Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Generál Randák práci BIS nesupluje

 

„Karel Randák supluje práci BIS…“ oznamuje podtitulek komentáře „Generál v hyperaktivním důchodu“, otištěný v 32. čísle časopisu Týden. Autor textu, komentátor Martin Fendrych, který tak jinými slovy říká, že Karel Randák vlastně dělá to, co by měla dělat BIS, se mýlí. Bezpečnostní informační služba podnikatelsko-lobbistické skupiny pozorně sleduje a svým adresátům předkládá velmi konkrétní informace, upozorňuje a varuje.

 

V 32. čísle časopisu Týden, ročník 2009, se jeho komentátor Martin Fendrych podrobně a z různých úhlů věnuje kauze fotografií z dovolené předsedy ODS Mirka Topolánka v italském Monte Argentariu. A podtitulek jeho komentáře „Generál v hyperaktivním důchodu“, který je zveřejněn na 60. straně časopisu, oznamuje: „Karel Randák supluje práci BIS a dalších služeb“. V předposledním odstavci následujícího textu pak autor použitými otazníky zmíněné konstatování poněkud zmírňuje a píše: „Mimochodem, nemá toto nebezpečné propojování, srůstání byznysu s politiky, které ohrožuje nezávislost strategických rozhodnutí, sledovat BIS? Nedělá Randák a jeho ‚protistátní‘ parta práci, kterou má dělat tajná služba?“

 

Na vyslovené otazníky dává tedy Bezpečnostní informační služba následující odpověď:

Kdokoliv z veřejnosti – a tedy i novinář – má samozřejmě právo práci BIS komentovat a vyslovit svůj názor. Každý takový soud může být ale velmi ošidný. Ze samé podstaty své role nemůže tajná služba předkládat konkrétní výsledky své práce veřejnosti a otevřeně skládat své účty. Zasvěceně hodnotit práci BIS mohou pouze její adresáti – tedy vláda a prezident republiky – které služba o získaných poznatcích informuje přesně, jasně a podrobně.

 

Bezpečnostní informační služba působení různých podnikatelsko-lobbistických skupin velmi pozorně sleduje. Disponuje informacemi o jejich chování, o jejich snahách pronikat do státní správy, získávat citlivé informace, ovlivňovat strategická rozhodování, chod státních institucí a fungování významných, důležitých podniků. Se všemi těmito poznatky příjemce výstupních informací BIS průběžně a velmi adresně seznamuje, upozorňuje na existující rizika a předem varuje.

 

zpět
Top