Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Operátorům nic nedlužíme a nové pravomoce nechceme

 

Přesně těmito slovy lze v jedné větě reagovat na zcela opačné konstatování, které jsme – v kontextu vztahu mezi BIS a mobilními telekomunikačními operátory – zaznamenali před několika dny na naší adresu ve sdělovacích prostředcích.

 

Podle zpráv některých sdělovacích prostředků žádá BIS parlament o nové pravomoce a mobilním telekomunikačním operátorům dluží za zprostředkování odposlechů, zapojených v roce 2005, desítky milionů. Jedno ani druhé není pravda.

 

Parlamentu předloženou – a dne 17. 3. 2006 sněmovnou neschválenou – novelu zákona č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní informační službě, nelze označovat jako ”žádost o rozšíření pravomocí BIS”. Smyslem novely je pouze vyřešit problém, který v zákonné normě existuje.

 

Zákon o BIS zcela jednoznačně říká, že Služba je oprávněna – stejně jako v případě odposlechů, po souhlasu soudce Vrchního soudu – zjišťovat doprovodné údaje telefonických hovorů (tzv. billing), sloužící k účtování telefonních poplatků. Například kdy účastník volal, komu a odkud volal a jak dlouho hovořil. Operátoři ale poskytnutí uvedených dat odmítají s odůvodněním, že zákon o BIS neobsahuje žádnou konkrétní citaci, která by jasně uváděla, že Služba je oprávněna provozní údaje od operátorů ž á d a t.

 

Vzniká tak absurdní situace: BIS může – dle konstatování zákona – doprovodné údaje, nezbytné pro její práci, zjišťovat, jejich ”správce” je ale odmítá poskytnout a argumentuje, že zákon nikde neříká, že BIS je oprávněna tyto údaje ž á d a t. Smyslem a cílem novely bylo uvedený problém odstranit.

 

Bez komentáře nelze také ponechat sdělení, podle něhož BIS dluží za uplynulý rok mobilním operátorům desetimilionové částky. Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., platný od 1. 5. 2005, ukládá BIS platit telekomunikačním operátorům za zprostředkování odposlechů, Služba uvedený zákon respektuje a je připravena platby hradit. Formu platby určila se zpožděním, v polovině prosince 2005, vyhláška Českého telekomunikačního úřadu. Operátoři ale dosud nezaslaly Službě jedinou fakturu, která by splňovala podmínky dané zmíněnou vyhláškou. Nelze tedy mluvit o tom, že BIS je ve vztahu k operátorům v roli dlužníka.

 

zpět
Top