Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Nemáme informace o bezprostřední hrozbě

 

v reakci na četné dotazy 

V souvislosti s izraelskou vojenskou operací v pásmu Gazy a českým předsednictvím EU nemá BIS z vlastních zdrojů ani od zahraničních partnerů informaci, která by varovala před přímým, bezprostředním ohrožením bezpečí ČR.

 

Nebezpečí, které existuje a kterému je Česká republika vystavena, má charakter dlouhodobého potenciálního rizika. Trvající, dlouhodobé riziko vyplývá z našeho členství v NATO, z naší příslušnosti k euroatlantické civilizaci a k mezinárodní protiteroristické koalici, ze spojenectví s USA i z naší obhajoby svobody, lidských práv, demokracie a tolerance.

 

Bezpečnostní informační služba nebude sdělovat, zda v kontextu té či oné události ve světě, nebo našeho mezinárodního postavení a role, potenciální riziko klesá nebo narůstá. Důležité je, že služba s tímto rizikem počítá a je připravena případné nebezpečí v předstihu odvrátit.

 

Pracovní režim Bezpečnostní informační služby je dlouhodobě nastaven na vysoký stupeň pozornosti.

 

zpět
Top