Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Oslava nevypovídá o spolupráci

 

Přítomnost či nepřítomnost na té či oné slavnostní akci není hodnotícím kritériem pro posouzení vzájemné spolupráce zpravodajských služeb. Těmito slovy odpovídá Bezpečnostní informační služba na sdělení deníku Právo ze dne 20. 2. 2010, zveřejněné pod titulkem „Tajné služby spolu nemluví, neshodnou se ani na oslavách".

 

Tajné služby spolu nemluví, neshodnou se ani na oslavách“ – oznamuje novinový titulek deníku Právo ze soboty 20. 2. 2010. Připojený text pak kritizuje neúčast zástupců Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství na slavnostním setkání, které u příležitosti 20. výročí svého vzniku uspořádal Úřad pro zahraniční styky a informace. Z této skutečnosti je pak následně odvozena a komentována vzájemná animozita a rivalita zmíněných zpravodajských služeb.

 

Bezpečnostní informační služba proto považuje za potřebné a důležité zdůraznit, že účast či neúčast na jakékoliv připomínkové slavnostní akci není a nemůže být hodnotícím kritériem kvality potřebné součinnosti zainteresovaných institucí. Stupeň a charakter vzájemných vztahů se osvědčuje schopností a mírou všední spolupráce.

 

zpět
Top