Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Týdeník Respekt pokračuje v manipulacích a lže

 

Ředitel ÚOKFK T. Martinec: Nic takového jsem na adresu BIS neřekl

 

Není to tak dlouho – přesně 29. 5. 2012 – kdy jsme v této rubrice („Aktuální sdělení“) zveřejnili text „Spekulace, polopravdy a výmysly týdeníku Respekt“. Dodnes je zde k dispozici a dodnes je jeho obsah aktuální. Nehorázný a skandální žurnalistický přístup zmíněného časopisu, postavený na zavádějících spekulacích, domněnkách, polopravdách, představách a účelové lži – to vše s cílem předložit veřejnosti co nejčernější obraz Bezpečnostní informační služby – má pokračování. Opětovně ožívá ve 42. čísle Respektu, v textu redaktora Jaroslava Spurného s názvem „Pro koho pracuje BIS“. V úporné snaze zasadit co největší úder se tentokrát pan Spurný pokusil přizvat na svou stranu ředitele policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality plk. Tomáše Martince. A tím narazil. Plukovník Martinec se proti písemnému výplodu pana Spurného důrazně ohradil.

 

V poměrně podrobném vyjádření seznamuje plukovník Martinec ředitele BIS s průběhem svého setkání s redaktorem Spurným a informace, které poskytl, konfrontuje s tím, co pan redaktor zveřejnil. V jednom případě tak dokumentuje, jak účelová manipulace pana Spurného proměňuje slova o dobré spolupráci ve slova o vzájemné nedůvěře. V druhém případě upozorňuje na to, co nikdy neřekl a co si pan Spurný vymyslel. Dopis ředitele policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, plk. Tomáše Martince, adresovaný řediteli Bezpečnostní informační služby gen. Jiřímu Langovi, který podává výmluvné svědectví o kvalitě novinářské práce redaktora Respektu Jaroslava Spurného, následně připojujeme v plném textu.

 

pdf

 

zpět
Top