Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

BIS není ochráncem příslušníků bývalé StB

 

V souvislosti s uvolněním archivních materiálů, které jsou veřejně přístupné v Ústavu pro studium totalitních režimů, se deník Mladá fronta DNES věnuje problémům současného působení příslušníků bývalé StB, kterým demokratický polistopadový režim umožnil pracovat v nových bezpečnostních složkách státu.

 

Na dané téma – a ve vztahu k BIS – zveřejnila MFD v posledních sedmi dnech některé příběhy z minulosti těchto lidí. K existenci a obsahu zmíněných příběhů se Bezpečnostní informační služba nebude vyjadřovat. Komentáře, stanoviska – a zejména závěry – v minulosti už učinili jiní.

 

Bez ohledu na uvedený postoj považuje však BIS za nezbytné připojit důležitou, zásadní poznámku. Konstatování MFD, že někteří z příslušníků bývalé StB mají nadstandardní vztah s ředitelem BIS gen. Jiřím Langem – které vede k úvaze, že v jeho osobě nalézají svého zastánce a ochránce – je absurdní, zcela nepravdivé a lživé. Stejně nepravdivá a lživá je také informace, že tito lidé mají v BIS výsadní, nadstandardní postavení a jsou jim svěřeny výjimečné, mimořádné prostředky.

 

zpět
Top