Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Zlovolné výroky Karla Randáka

 

Bezpečnostní informační služba důrazně odmítá slova bývalého ředitele civilní rozvědky Karla Randáka, vyslovená v rozhovoru pro internetový magazín iDNES na adresu BIS a její výroční zprávy.

 

S datem 27. 9. 2008 a pod titulkem „Randák: Když má BIS důkazy o ruských agentech, neměla je zveřejňovat“, přináší internetový magazín iDNES rozhovor s bývalým ředitelem civilní rozvědky (UZSI) Karlem Randákem. V jeho úvodu redakce mj. konstatuje: „Karel Randák přiznává, že má stále přehled o činnosti kontrarozvědky BIS“. Pokud se pan Randák – který již dva roky stojí mimo české oficiální zpravodajské a bezpečnostní struktury – takto vyjádřil, Bezpečnostní informační služba označuje jeho sdělení za lživé.

 

Vedle odpovědí, do kterých K. Randák v obecné rovině promítá poznatky a zkušenosti získané z dřívější práce ve zpravodajských službách, jsou v jeho větách přítomny i účelově vyslovené náznaky a spekulace, které mají zpochybnit práci BIS a informační hodnotu, poslání a roli její veřejné výroční zprávy za rok 2007. Bezpečnostní informační služba se velmi ostře ohrazuje proti Randákovu osočení, podle něhož BIS zařazuje do své zprávy informace, které tam chce mít vláda. Za stejně nehoráznou považuje BIS Randákem vyslovenou domněnku, že zpráva byla vypracována účelově. Stejně zavádějící a faktům odporující je i jeho výrok směřující k výsledkům práce BIS: „Nepamatuji si, že by něco dotáhli do konce“.

 

Smyslem a cílem mediálních výstupů pana Randáka je manipulovat a zlovolně ovlivňovat veřejné mínění.

 

A ještě na závěr: Pravdivá není ani redakční informace, že Karel Randák založil v BIS odbor pro boj s organizovaným zločinem. A rovněž nepravdivé je konstatování redaktora – který rozhovor s K. Randákem vedl – když říká, že na rozdíl od loňské, letošní výroční zpráva BIS se nezmiňuje o působení ruskojazyčných a balkánských struktur organizovaného zločinu. Stačí jen „zalistovat“. Žurnalistu, který to neudělá, a dopustí se elementární profesní chyby, je obtížné omluvit.

 

 

zpět
Top