Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Proč BIS navštívila soudce Nováka?

 

Dne 31. 1. 2006 navštívili dva důstojníci BIS soudce pražského městského soudu Petra Nováka, který v prosinci minulého roku vydal zatykač na podnikatele Tomáše Pitra. Smysl a cíl zmíněné návštěvy byl jediný: Informovat soudce, že v případě, kdy bude mít pocit, že je ohrožen organizovaným zločinem – např. korupčními nabídkami – může Bezpečnostní informační službu kdykoliv kontaktovat.

 

O zmíněné návštěvě referovaly TV NOVA a ČTK dne 8. 2. 2006 a o den později – 9. 2. 2006 – deníky Lidové noviny a Právo, které převzaly informaci ČTK. Všechny mediální zprávy na dané téma vycházely z vyjádření soudce Nováka, které poskytl TV NOVA, dne 8. 2. 2006 také redakci ČTK a které mj. doprovodil slovy: „Byl jsem kontaktován BIS, což je naprosto nestandardní krok… nepochopili jsme, co chtějí, neřekli jsme nic… zvláštní… divné…“ apod. K uvedenému případu Bezpečnostní informační služba sděluje:

 

Návštěva soudce Petra Nováka byla motivována událostmi v podnikatelském prostředí, kterými se mj. zabývají i média a uskutečnila se v souladu s aktivitami BIS, namířenými proti pronikání organizovaného zločinu, zejména jeho korupčních snah, do struktur státu – do moci zákonodárné, výkonné i soudní. Ze strany BIS šlo v tomto smyslu o preventivní, vstřícný, pozitivní krok. Soudce byl informován, že v případě, kdy bude mít podezření, či pocit, že je organizovaným zločinem ohrožen, může se na BIS – pokud to uzná za vhodné a potřebné – kdykoliv obrátit. Pan Novák nabídku uvítal a přijal. Ze strany BIS nebyl soudce sebemenším náznakem v jakémkoliv smyslu ovlivňován, Služba mu neposkytla jakékoliv své poznatky ani ho nežádala o informace.

 

V daném kontextu považuje Služba za důležité vyjádřit se i k polemikám nad zákonným oprávněním uskutečněného kontaktu:

 

Názor, že oslovení soudce Službou je nelegitimní, vychází ze zásadního nedorozumění, které vzniklo promícháním dvou rozdílných pojmů – předávání informací a získávání informací. Pokud jde o předávání zpráv, poznatků a zjištění – tedy o tzv. informační výstupy, zákon vymezuje Službě pouze dva adresáty: vládu republiky a prezidenta republiky. Pokud jde o získávání informací, tedy vlastní zpravodajskou práci, která se neobejde bez navazování kontaktů, a jejíž těžiště je ve sběru a analýze informací, může Služba oslovit – a to i s nabídkou zpětné vazby – kohokoliv: běžného občana, ředitele podniku, bankéře, státního zástupce i soudce. Každý občan má ale také nezadatelné právo, a to bez udání důvodu, kontakt s BIS odmítnout.

 

zpět
Top