Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Vyjádření ředitele Jiřího Růžka

 

Vyjádření ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Růžka k některým výrokům předsedy parlamentní komise pro kontrolu BIS Jana Klase v pořadu „Špona“, odvysílaném v sobotu dne 16.11.2002 v České televizi.

 

V sobotu, dne 16.11.2002, odvysílala Česká televize v pořadu „Špona“ rozhovor moderátora Jakuba Železného s ministrem vnitra Stanislavem Grossem a předsedou Stálé komise PS PČR pro kontrolu činnosti BIS Janem Klasem, zaměřený na bezpečnostní aspekty související s přípravou a konáním pražského summitu NATO. V části, věnované zpravodajským službám, Jan Klas kritizoval činnost českých zpravodajských služeb, které – podle jeho slov – nepracují dobře a nejsou efektivní. Mj.uvedl: „…já si myslím, že ta efektivita, jak znovu opakuji, těch služeb není dobrá a z toho mám největší obavy… ty služby se úkolují samy… pan ministr je závislý na informacích BIS, a já mám obavu, že přes toky peněz, které tam jdou, tak ta efektivita služeb je velice špatná… Já si myslím, že pan ministr je ve velice nezáviděníhodné roli, a sice že je spíš odkázán na informace, relevantní informace, zahraničních zpravodajských služeb.“

 

Kritickými slovy pana Klase jsem překvapen, odmítám je a není mi jasné, kde pan poslanec čerpá pro své výroky vhodné argumenty. Bezpečnostní informační služba funguje efektivně a její práce přináší zcela konkrétní výsledky, které předává svým adresátům – prezidentovi republiky a vládě. Činnost a působnost BIS – jinými slovy její úkoly – vymezuje a určuje zákon a v tomto smyslu služba plní své povinnosti. V souvislosti s bezpečnostní ochranou summitu NATO BIS úzce spolupracuje s českou i mezinárodní zpravodajskou komunitou, získané informace přenáší k výkonným složkám a veškeré důležité poznatky předává příslušným ústavním činitelům. Předpokládám, že dostanu prostor, abych se ke kritice pana poslance Klase mohl vyjádřit v parlamentním výboru pro obranu a bezpečnost.

 

zpět
Top