Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Úředníci se začali učit, jak čelit zájmu cizích mocností

Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s českými zpravodajskými službami (BIS a ÚZSI), zahájilo školení zástupců jednotlivých ministerstev, jehož náplní je obrana proti zájmu cizích mocností. Cílem přípravy je, v souladu s Akčním plánem k Auditu národní bezpečnosti, lépe připravit úředníky na významných místech státní správy na to, jak se bránit snahám zahraničních špionů získat citlivé informace.

Série historicky prvních školení vedených odborníky z řad českých zpravodajských služeb je určena zejména bezpečnostním ředitelům jednotlivých ministerstev, kteří získané poznatky budou využívat jako školitelé ve svých úřadech. "Špionáž je stará skoro jako lidstvo samo a v moderní době jsou její podoby stále sofistikovanější. Je bezpečnostním zájmem České republiky, aby státní správa dokázala tomuto nežádoucímu zájmu čelit, říká ředitel BIS Michal Koudelka. S trochou nadsázky lze totiž říci, že významní úředníci státní správy jsou v této oblastí přímo v první linii boje se zájmem cizích mocností.

Úplně prvního školení se zúčastnili zástupci řady ministerstev. Jak se chovat v přítomnosti neznámých lidí, jak rozpoznat nežádoucí zájem, co znamená bezpečné chování, jakým způsobem cizí mocností získávají informace a samozřejmě, jak se co nejlépe bránit. To jsou jen některá z mnoha témat, do kterých experti zpravodajských služeb zasvětili přítomné zástupce státní správy. Účastníci se shodli na tom, že prezentace pro ně byla velmi zajímavá a mnoho informací zcela nových. Někteří z přítomných připouštěli, že je například překvapilo, jak krátký čas stačí na to, aby do nestřeženého mobilního telefonu někdo nainstaloval nebezpečný program a získal přístup k datům včetně odposlechu. Zástupci ministerstev připouštěli, že v tomto ohledu se zatím asi chovali trochu bezstarostně.

V průběhu školení mohli zástupci ministerstev nahlédnout do práce zpravodajských služeb a seznámit se s praktikami špionů. "Našim zájmem je především upozornit lidi ve státní správě, že i když si to nepřipouštějí, tak mohou být v hledáčku cizích mocností. Nemusí to být lidé přicházející do styku s utajovanými skutečnostmi, ale i řadoví úředníci, kteří mohou cizím špionům umožnit přístup do celého úřadu a k jeho informacím," upozorňuje Michal Koudelka. BIS dlouhodobě upozorňuje na podceňování vlivu cizích mocností v České republice. Cílem zájmu totiž nejsou jen státní instituce, ale také firmy, které používají vlastní technologie a výrobní postupy. Také soukromé společnosti musí počítat s nežádoucím zájmem nejen ze strany zahraničních zpravodajských služeb ale také konkurence. Ekonomická a technologická špionáž rozhodně nehrozí jen ze strany zemí, jako jsou Rusko nebo Čína. Špionáže se nezříkají ani vyspělé západní státy.

Příprava budoucích školitelů ve státní správě, kteří budou ve svých úřadech zajišťovat podobné akce pro zaměstnance, zatím nekončí a školení pro potřeby státní správy budou pokračovat do konce roku.

zpět
Top