Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Krycí řidičské průkazy výhradně jen držitelům řidičského oprávnění

 

Dne 11. 3. 2003 zveřejnily regionální deníky BOHEMIA článek “Dostanou špióni řidičák bez testu?”, vyslovující obavu z případného zneužití krycích řidičských průkazů vydaných pro zpravodajské důstojníky BIS. Zmíněný text, který hovoří o připravované novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, spekuluje o možnosti, kdy v souvislosti s vydáním krycího řidičského průkazu, znějícího na fingované jméno, tedy na jiné jméno než je skutečné jméno řidiče sedícího za volantem, hrozí nebezpečí, že doklad bude vydán osobě bez řidičského oprávnění. “Po silnicích se možná budou brzy prohánět agenti s podvrženými doklady…” – konstatuje mj. jeden z odstavců.

 

K tomu sdělujeme:

Bezpečnostní informační služba garantuje, že krycí řidičský průkaz, znějící na jiné jméno než je skutečné jméno zpravodajského důstojníka (příslušníka BIS se zakrytou identitou), je určen výhradně osobě, která je držitelem řidičského oprávnění a vždy koresponduje s jeho rozsahem (skupina A, B, C, D, E, T). V tomto smyslu BIS přebírá plnou odpovědnost a jednoznačně vylučuje poskytnutí krycího řidičského průkazu příslušníkovi BIS bez řidičského oprávnění.

 

V kontextu s tímto tématem – i když z poněkud jiného úhlu pohledu – pro zajímavost uvádíme:

 

V roce 2002 byli příslušníci BIS účastníky 66 dopravních nehod, z nichž 33 zavinili. Nejvíce zaviněných nehod bylo přitom způsobeno neopatrným couváním, ani v jediném případě nebyl zjištěn alkohol. A pro srovnání: Průměrná škoda, připadající na jednu nehodu zaviněnou pracovníkem BIS, činí 14 549 Kč. V celostátním průměru představuje škoda připadající na jednu nehodu částku 46 619 Kč.

 

zpět
Top