Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Kauza teroristického komanda směřujícího do České republiky

 

V intervalu mezi 25. a 29. lednem 2003 přinášely sdělovací prostředky řadu informací o afghánském teroristickém komandu, připraveném proniknout na území České republiky. Některé z těchto zpráv přitom vyznívaly jako velmi vážné varování před aktuálním, bezprostředně hrozícím rizikem teroristického útoku na cíle v ČR.

 

K tomu jsme dne 28. 1. 2003 pro média uvedli:

Informaci, která plní stránky novin, má BIS k dispozici asi týden a samozřejmě s ní pracuje. Za velmi důležité ovšem považuji veřejnost uklidnit. Zpráva neobsahuje žádné konkrétní údaje, na které by bylo třeba bezprostředně reagovat a učinit mimořádná opatření. Neobsahuje informace o cílech, charakteru akce, kdy má k útoku dojít, jak bude proveden a podobně. Lze ji označit jako soubor nekonkrétních podnětů, jako obecné upozornění a varování, jakých naše služba dostává každý týden několik. Nicméně – a to musím zdůraznit – i BIS přistoupila k této zprávě jako k vážnému sdělení a okamžitě začala prověřovat stupeň jeho důvěryhodnosti, začala ověřovat, zda je či není pravdivá a v jakém rozsahu. Do této chvíle se nám nepodařilo potvrdit, že hrozí okamžité, bezprostřední nebezpečí, na které je nezbytné reagovat mimořádným způsobem.

 

Obecně platí – a to je třeba stále opakovat – že nežijeme ve vzduchoprázdnu, v izolaci. Česká republika je součástí svobodného, demokratického světa, kde každé jeho místo může být potenciálním terčem teroristického útoku. A tímto světem, přesněji jeho bezpečnostními strukturami, tedy zpravodajskými službami a policejním aparátem, neustále proudí a kolují nejrůznější varovné informace. Na stůl Bezpečnostní informační služby přicházejí rozličná upozornění o chystaném útoku na tu či onu instituci v různé části světa, o připravovaném útoku na vojenskou loď, na letadlo, přehradu, autobusové nebo železniční nádraží, vojenskou základnu a podobně. Ke všem těmto informacím je třeba přistupovat s předpokladem, že jde o pravdivá, důvěryhodná varování a okamžitě prověřovat, zda tomu tak je, či nikoliv.

 

zpět
Top