Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

BIS důrazně odmítá jakékoliv spojení s úmrtím Fr. Mrázka a J. Pospíšila

 

Bezpečnostní informační služba se velmi důrazně ohrazuje proti náznakům a spekulacím některých médií o její možné roli v pozadí smrti podnikatele Františka Mrázka a bývalého příslušníka Služby Jaroslava Pospíšila. Představy a smyšlenky o jakémsi tajemném zájmu BIS na odstranění a umlčení svědků určitých událostí či osob, které ”hodně vědí”, patří do říše snů a světa fantazie.

 

V uvedeném kontextu BIS poskytuje následující podstatnou informaci k obsahu sdělení – a jeho následné mediální ozvěně – MFD ze dne 4.2. 2006, zveřejněném pod titulky ”Kolem Mrázka je další mrtvý: bývalý tajný agent” a ”Exdůstojníka BIS našli mrtvého v autě”: Jmenovaný Jaroslav Pospíšil pracoval v BIS před deseti lety, tedy v roce 1996 a to pouze deset měsíců, tedy ve zkušební době, kdy se neseznamoval s klíčovými informacemi. V prosinci 1996 ze zdravotních důvodů – a na vlastní žádost – Službu opustil.

 

Fantaskní spekulace, navozující představy o jakési tajemné, zastřené přítomnosti Služby v pozadí smrti F. Mrázka a J. Pospíšila motivují BIS k následujícímu prohlášení: Bezpečnostní informační služba, která je vnitřní zpravodajskou službou ČR, důrazně odmítá, že by v souvislosti se svojí činností někoho poškozovala, někomu ubližovala, způsobovala lidem újmu. Případná otevřená tvrzení tohoto druhu BIS preventivně označuje za nehorázná, vymyšlená a lživá. Nicméně i v tomto smyslu existující pouhé náznaky a spekulace ve svém důsledku obraz Služby v očích veřejnosti citelně poškozují a diskreditují.

 

zpět
Top