Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Plošné sledování telefonátů, SMS, MMS a mailů nepřipadá v úvahu

 

Podle deníku Právo je BIS údajně připravena spustit projekt plošného monitorování mobilního datového telekomunikačního provozu a tak zahájit průběžný, všeobjímající odposlech telefonních hovorů, včetně prohlížení SMS, MMS a písemné, zvukové a obrazové počítačové korespondence. Naznačují to a spekulují o tom informace v textu „BIS popírá, že chce komunikaci sledovat plošně“, který byl ve zmíněném deníku zveřejněn dne 23. 1. 2006. Bezpečnostní informační služba uvedené sdělení důrazně odmítá a dementuje.

 

Bezpečnostní informační služba s plnou odpovědností prohlašuje, že plošné monitorování datového telekomunikačního provozu neprovádí ani nepřipravuje. Vstoupit do provozu datových sítí mobilních operátorů může BIS pouze v přesně vymezených, odůvodněných případech a se souhlasem soudce, který musí být vždy vztažen k jasně určené, zcela konkrétní stanici. A stejná podmínka – nezbytný souhlas soudce vztažený ke konkrétnímu počítači – platí pro případné sledování písemných, zvukových a obrazových přenosů a spojení, která navazují počítače účastníků internetové sítě.

 

Každý z nás může bez omezení monitorovat (plynule, průběžně sledovat, zaznamenávat, vyhodnocovat) např. obsah novin, televizní a rozhlasové vysílání, pohyb na burze, nebo počet aut přejíždějících most. Jde-li o otevřený, veřejně přístupný prostor, může v něm kdokoliv monitorovat cokoliv. Datové telekomunikační sítě mobilních operátorů, které umožňují soukromou mezilidskou komunikaci (telefonní rozhovor, SMS a MMS) – jejíž intimitu chrání zákon – do veřejného prostoru nepatří. A totéž se týká internetového prostředí provozu jednotlivých počítačů, jejich písemné, zvukové i obrazové komunikace. Monitorování, jakési všeobjímající sledování pohybu a přenosu informací v sítích mobilních operátorů a internetu, by bylo v rozporu s Listinou práv a svobod a porušením navazujících zákonů.

 

Chceme-li v souvislosti s prací BIS mluvit o monitorování datových telekomunikačních přenosů, pak je to možné pouze ve významu monitorování provozu zcela konkrétní telefonní stanice nebo konkrétního počítače internetové sítě. Hovořit v souvislosti s BIS o monitorování (tedy všeobjímajícím sledování) datového telekomunikačního provozu je nepřesné a zavádějící.

 

 

zpět
Top