Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Příležitost rozšířit řady důstojníků BIS stále trvá

 

Neobvyklá povaha práce zpravodajské služby klade na její příslušníky výjimečné nároky. Každý zájemce musí dobrovolně projít náročnými prověrkami zaměřenými na jeho spolehlivost, schopnosti, osobní vlastnosti a modely chování v různých situacích. Součástí přijímacího procesu jsou psychologické i fyzické testy a ověření zdravotní, osobnostní a bezpečnostní způsobilosti.

 

Uchazeč si musí být vědom, že práce v BIS je službou demokracii, bezpečnosti a zájmům České republiky. Úvodem svého rozhodování by si měl také položit otázku, zda uznává potřebu existence tajné služby ve svobodné, demokratické společnosti a je ochoten a schopen se s ní identifikovat. Potlačit bude muset přirozenou touhu po veřejném uznání či satisfakci a podřídit ji důvěrnosti a mlčenlivosti. Přijmout musí i nepsanou zásadu, že Služba má z bezpečnostních důvodů právo přiměřeně nahlížet do jeho soukromého života.

 

Vítáme jak zájemce o operativní práci v terénu, tak zájemce o analytickou činnost. Zpravodajský důstojník musí být zvídavý, emocionálně stabilní a trpělivý, schopný podřídit se autoritě a týmu. Musí umět rychle se rozhodovat a mít výborné komunikační dovednosti. Nikdy nesmí být impulzivní, agresivní, nenávistný a výstřední v chování.

 

U vysokoškolských uchazečů oceníme prokazatelné znalosti např. z oblasti práva a právní vědy, ekonomie, politologie, přírodních věd (biologie, chemie), společenských věd, informačních technologií, mezinárodních vztahů, diplomacie a jazykově zaměřených oborů studia (filologie, překladatelství/tlumočnictví).

 

Šanci u nás mají i středoškoláci s maturitou,  kteří mohou nalézt uplatnění např. v naší sledovací službě, v administrativě, při ochraně objektů, v oblasti dopravy, nebo v oblasti výpočetní a sdělovací techniky.

 

Každý uchazeč musí splňovat kritéria daná zákonem 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

  • občan České republiky starší 18 let
  • bezúhonnost
  • negativní lustrační osvědčení
  • fyzické a duševní zdraví
  • kvalifikační předpoklady – pro výkon povolání zpravodajského důstojníka je podmínkou dokončené vysokoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka

 

A ještě jedna příležitost. Podobně jako jiné velké organizace i u nás je zázemí, které mnohdy není vidět, ale tvoří důležitou součást firmy. Jsou zde místa, která zajišťují běžný provoz, ať už z oblasti bezpečnosti, logistiky nebo například spisové služby. Tyto pozice nevyžadují služební, ale pouze běžný pracovní poměr. Jinými slovy - uplatnit se u nás mohou i šikovní řemeslníci, kteří perfektně zvládají svoji práci - např. elektrikáři, malíři, pracovníci úklidu a údržby, strážní apod.

 

Zájemcům o uplatnění v rámci Bezpečnostní informační služby doporučujeme, aby zasílali své žádosti o přijetí, které obsahují strukturovaný životopis a motivační dopis ve formátu PDF nebo MS Word, na emailovou nebo poštovní adresu. Každá žádost je posuzována individuálně. Více informací je k dispozici v sekci "Zaměstnání".

 

Kontakt:

     

Personální kancelář

       P.O.Box 1, Pracoviště 62

       Praha 57

       Tel: 224 235 496

      

 E-mail: personal@bis.cz

zpět
Top